Close

Categorieën

Informations

LEVERINGEN EN TERUGZENDINGEN

livraison partout en Europe MCM emballages

HET VERVOER VAN UW PAKKET

Dank zij ons partner netwerk, en onze ideale ligging in Straatsburg, het middelpunt van Europa, kunnen we u een uitstekende levering verzekeren over gans Frankrijk en Europa.

 

Onze leveringsmogelijkheden overal in Europa.

Wij leveren u in de kortste tijd, en dit zonder een aankoopminimum. De levering gebeurt op industrieel palet, halve palet of in kartonnen dozen. Aan u de keuze. Wij verbinden er ons toe u in de kortste tijd de bestelde goederen te leveren, van zodra wij uw bestelling ontvangen hebben.

Aan de mensen die beroepsmatig of ambachtelijk actief zijn met conserveren, slagers en spekslagers, traiteurs, producenten die allerlei hoeveproducten verwerken en conserveren, raden wij aan om persoonlijk met ons contact op te nemen voor belangrijke bestellingen per palet of halve palet.

 

Breuk bij de LEVERING:

Wanneer bij de levering breuk wordt vastgesteld, dient u een gedetailleerde beschrijving van voorbehoud op het vervoersdocument te noteren en ons dit document binnen de drie dagen terug te sturen, zodat wij de gebroken waar kunnen vervangen. Indien u als koper geen aanmerkingen van voorbehoud maakt op het ogenblik van de levering, is het voor de firma MCM Emballages onmogelijk om de verzekering aan te spreken. Dan kunnen wij aan de klant geen tegoed laten gelden, kunnen wij geen waren verwisselen en kunnen wij ook geen terugbetaling doen op de beschadigde handelswaar. Het is de taak van de klant om, in aanwezigheid van de leverancier, de staat van de geleverde goederen na te zien.

NB: Bij levering met een bestelwagen: LET OP DE STAAT VAN UW PAKKET EN DOE HET OPEN? WAAR DE LEVERANCIER OF DE BESTUURDER VAN DE BESTELWAGEN BIJSTAAT, TENEINDE ZEKER TE ZIJN DAT DE BESTELLING VOLLEDIG EN CORRECT IS. ALS HET PAKKET AANVAARD WORDT, ZONDER DAT ER EEN OPMERKING WORDT GEMAAKT, KAN OP EEN LATERE TIJDSTIP GEEN ENKELE KLACHT MEER AANVAARD WORDEN.

 

MCM Emballages stipt in haar verkoopsvoorwaarden duidelijk aan dat de klant bij de levering de verplichting heeft, om zich tegenover de leverancier ervan te vergewissen dat er geen enkele onregelmatigheid aanwezig is ( algemene schade aan het pakket, inhoud pakket komt niet overeen met de bestelbon, beschadigde inhoud, gebroken voorwerpen ). Gebruik de leveringsborderel van de leverancier om onder “ geschreven voorbehoud “ [ réserves manuscrites ], in detail de vastgestelde gebreken te vermelden. Doe dit uitvoerig, dateer en onderteken het document.

Indien U ervoor kiest om de koopwaar bij de levering te weigeren, dient u naast het geschreven voorbehoud, ook aan de leverancier de opdracht te geven het pakket terug te sturen naar de afzender. Deze opdrachtbevestiging wordt gevraagd in het belang van de klant, opdat hij een schadeloosstelling zou kunnen genieten in geval van breuk tijdens het vervoer.

 

Verzendkosten:

De verzendkosten worden vastgesteld volgens een vast barema van de vervoersmaatschappijen die contractueel met MCM Emballages samen werken. MCM Emballages past geen enkele meerkost wegens voorbereiden en/of inpakken toe op de verzendkosten.

Het komt MCM Emballages toe om, naargelang de bestelling of het gewicht, te kiezen voor de meest aangewezen mogelijkheid tot vervoer, opdat de koopwaar in perfecte staat zou geleverd worden en dat voor dezelfde prijs, wat ook de leveringswijze mag zijn die de klant gekozen heeft, en dit in het belang van de klant.

De verzendkosten naar het buitenland zijn onderworpen aan dezelfde reglementering:

In geval van verzending door een vervoersfirma, worden de verzendkosten berekend volgens de verhouding gewicht / afstand. MCM Emballages past een gemiddelde nationale forfaitaire tarief toe, volgens het gewicht. Het kan dus zijn dat omwille van de redenen die hierboven reeds vermeld werden, de verzendwijze die u bij uw bestelling had doorgegeven, niet door MCM Emballages wordt toegepast. MCM Emballages moet de klant hiervan echter niet op de hoogte stellen, voor zoverre dat de koopwaar maar in de best mogelijke omstandigheid aan de klant geleverd wordt.

 

Termijn van UITVOERING van de bestellingen:

De gemiddelde termijn waarin een bestelling uitgevoerd wordt is 48 uren werktijd, na de ontvangst van de totale koopsom. Deze tijd is nodig om uw bestelling te kunnen klaarmaken.

Onder uitvoering van de bestelling dient te worden begrepen:

-          De ontvangst van de bestelling

-          Manueel nazicht en inbrengen in het informaticasysteem

-          Opstellen van de bestelbon en de factuur.

-          Nazicht van de voorraadsituatie van de bestelde goederen.

Deze termijn is een gemiddelde teneinde u een idee te geven, maar ze kan echter niet gewaarborgd worden. Natuurlijk kan de uitvoeringstermijn ook langer duren, afhankelijk van onze voorraad of de grootte van de bestelling.

Bij een dringende bestelling wil ons a.u.b. contacteren per e-mail sav@mcm-europe.fr
of telefonisch  om ons over het dringende karakter van uw bestelling in te lichten. We zullen dan het nodige doen om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren.

 

LEVERINGSTERMIJN:

Indien verzonden via So Colissimo [ Franse pakjesdienst ] kan het 2 à 4 werkdagen duren.

Indien verzonden met een bestelfirma is de levering afhankelijk van de geografische zone van de levering en kan van minimum 3 werkdagen tot 1 werkweek duren. ( De pakketten worden verzonden vanuit Geispolsheim, departement Bas-Rhin, Frankrijk ). Voor Corsica, de bergachtige regio’s of de plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, kan de leveringstermijn langer duren. Deze leveringstermijn komt boven op de uitvoeringstermijn.

Wij herinneren er u aan dat zaterdagen, zondagen en feestdagen geen werkdagen zijn.

 

N.B. : MCM Emballages kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij overschrijding van deze termijnen tengevolge van stakingen bij de post of de vervoersfirma’s, of welke andere vorm van overmacht dan ook ( stakingen, manifestaties, weersomstandigheden, ongevallen, enz.… )

MCM Emballages kan ook niet ter verantwoording geroepen worden voor vertraging van de levering indien de klant weigert ons zijn telefoonnummer door te geven, die moet kunnen gebruikt worden door de leverancier, of indien de klant een afspraak die hij in onderling overleg gemaakt heeft met de leverancier, niet nakomt, of indien een digi-code of toegangscode van de hoofddeur van het gebouw niet wordt doorgegeven.

Bovendien worden de kosten voor het opnieuw aanbieden aan de klant gefactureerd, indien deze een leveringsadres opgeeft waar niet kan geleverd worden tijdens de werkuren ( 9 u.00 – 12u.00, 14u.00 – 17u.00, van maandag tot vrijdag ) of waar de bewoner tijdens deze uren afwezig is.

MCM Emballages kan dus in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien niet kan geleverd worden in deze specifieke gevallen, en zal dus het opnieuw aanbieden bij de klant moeten factureren.

Sluiting en jaarlijks verlof:

MCM Emballages is éénmaal in het jaar gesloten, nl. tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens deze periode worden geen verzendingen gedaan en de bestellingen die in deze periode genoteerd worden, worden behandeld na de periode van het jaarlijks verlof.

 

Aankoop en aanschaffen ter plaatse:

Het is mogelijk om onze show-room in 67118 Geispolsheim - Frankrijk, 12 rue Forlen, te bezoeken en ter plaatse uw aankopen te doen.
Omdat MCM Emballages echter een firma is en geen winkel, verzoeken wij u vriendelijk een afspraak te regelen alvorens te komen, zodat wij u kunnen ontvangen.
Tel:

 


Close